Viktig information

Begravningsbyråerna gör enbart inhämtningen av salivprovet / fingeravtrycket på uppdrag av företrädare till dödsboet. Inhämtningen tar mindre än 30 sekunder och görs i samband med att stoftet har överlämnats till den av dödsboet utsedd begravningsbyrå. I samband med beställning hos begravningsbyrån får företrädare till dödsboet signera en fullmakt / medgivande av inhämtningen av DNA / fingeravtryck. DNA provet inhämtas via en enkel topsning eller hårsäckar. Fingeravtrycket fångas via en biometrisk skanner som byråerna har på sin telefon.

Evigt Minne kommer aldrig, under inga som helst omständigheter, vika en tum när det kommer till att skydda den enskildes rättigheter. Evigt Minne utför inga DNA tester eller bevarar en del av DNA provet hos sig eller labbet.
Vilket också innebär att det inte finns en back-up. Evigt Minne lägger ett ytterst högt fokus på att skydda den avlidnes integritet och information.

Begravningsbyrån är din sista chans till att bevara DNA

Begravningsbyrån är din sista chans att preservera DNA. Bortgången av en nära har tidigare inneburit förlusten all chans till forskning och tester. Minnena bleknar med det gör också viktig information som genealogiskt arv och medicinsk historia.

Frågor om “var kommer vi ifrån” och “vilka sjukdomar vi ärver i våra gener” kommer att ställas av många generationer i framtiden. DNA:t har den viktiga och relevanta informationen om en familjs genealogiska och medicinska historia.

DNA preservation ger en familj den sista möjligheten att samla allting som var unikt från de vi förlorat. Genom begravningsbyråerna samlar vi DNA från de vi förlorat. DNA:t går sedan igenom vår egen process som tillåter lagrandet av DNA i rumstemperatur på obestämd tid.

I vår process behandlar vi DNA:t så att det inte bryts ner och försämras, det gör att DNA:t kan användas för framtida tester och forskning när som helst i framtiden.

Tillsammans med DNA provet erbjuder vi minnesprodukter där vi infattar en del av DNA:t i de minnesprodukter ni väljer.  Lika unika som våra känslor är, lika unikt kan en minnesprodukt med DNA betyda för att skapa känslan av närhet och tröst

Hur går det till ?

STEG FÖR STEG

VAD VI GÖR

I många länder är det mycket populärt att spara aska från en förlorad anhörig,bi ett smycke eller i andra produkter. Den möjligheten finns inte i Sverige på grund av gällande lagstiftning.

Vi har därför valt en annan väg.

Ur vår vision föddes tanken på en produkt som skulle kunna levandegöra minnet av den vi har förlorat, samtidigt som man på ett säkert sätt kan bevara DNA i rumstemperatur till nytta för framtida generationer.

Tillsammans med ett världsledande forskarteam i Kanada, erbjuder vi en revolutionerande produkt, som skapar ett bestående värde av den vi har förlorat. Minnesprodukter med DNA.
Allt från vackra handgjorda kristaller till exklusiva smycken av finaste ädelmetaller.

Lika unika som våra känslor är, lika unikt kan en minnesproduktmed DNA betyda för att skapa känslan av närhet och tröst

VARFÖR BEVARA DNA

Allting som gör oss unika finns i vårt DNA, genom att spara vårt DNA så lämnar vi efter oss ett arv som är oväderligt och unikt för varje person. DNA är en ovärderlig mall av personlig information om vilka vi är och vilka våra förfäder var. Vårt DNA definierar våra fysiska egenskaper och bär även information om nedärvda genetiska anlag för vissa typer av sjukdomar. Information som nu kan sparas i rumstemperatur för framtida analyser.

Tack vare framsteg inom genetisk forskning, har forskare kunnat identifiera mutationer i DNA som är ansvariga för att bidra till vissa typer av cancer, hjärtsjukdomar och andra allvarliga hälsorelaterade tillstånd.

Att framtida generationer har tillgång till familjens DNA, kan komma att bana väg för riktade behandlingar mot en specifik sjukdom. Forskare världen över är överens. Bevarat DNA från våra anfäder kan komma att vara en ovärderlig källa till kunskap och kunna hjälpa kommande generationer att ta viktiga beslut om hälsofrämjande åtgärder. Beslut och åtgärder som förhoppningsvis kan förbättra hälsotillstånd, men även som kan komma att rädda liv. Ett brett utbud av genetiska tester finns redan idag. Allteftersom tiden går, kommer nya tester bli tillgängliga.

VAD VI GARANTERAR

  • Vi har strikta rutiner för kvalitetssäkring för att undvika att prov sammanblandas.
  • Vi hanterar provet i en helt kontrollerad och fullt anonym process. Inga personuppgifter följer med provet. Vi hanterar samtliga
    personuppgifter i enlighet med Datainspektionens riktlinjer och lämnar inte ut någon som helst information till utomstående.
  • Samtliga steg i processen dokumenteras och kvalitetssäkras.
  • I vårt laboratorium i Kanada, renar vi DNA-provet. Med en unik process skapas syntetiska DNA-fossiler av silica. Resultatet är ett vitt pulver innehållande rent DNA som är helt skyddat mot nedbrytning
  • Under inga omständigheter kommer någon genetisk information lämnas ut till utomstående.
  • Eventuella rester från processen kasseras. Ingen del av DNA provet behålls eller testas.
  • I framtiden kan DNA-molekylerna frigöras ur fossilt DNA. Därefter kan dessa läsas av och analyseras helt oskadda.